thiết kế nhà ở đà lạt

 • thiết kế nhà ở đà lạt

  Bạn đang cần thiết kế nhà ở Đà Lạt và bạn không biết về những quy định thiết kế cũng như quy định, giới hạn mật độ xây dựng công trình của mình? KHÔNG GIAN MỚI xin giới thiệu đến quý vị một số tiêu chuẩn nghị định theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND để quý vị hiểu thêm về những quy định về xây dựng tại đà lạt nhé. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn  xin vui lòng gọi theo số Hotline 0902357896, hoặc gửi nhu cầu về  địa chỉ email : mythuatkhonggianmoi@gmail.com. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.

  QUY ĐỊNH VỀ LÔ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở ĐÀ LẠT

  * Trường hợp nếu như lô đất xây dựng nhà ở thuộc các đường, đường hẻm có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 10m cụ thể như sau:

  Quy định về lô đất xây dựng nhà ở đà lạt

  Hình ảnh 1 : Quy định về lô đất xây dựng nhà ở có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 10m ở Đà lạt

  * Trường hợp lô đất xây dựng nhà ở thuộc các đường, đường hẻm có lộ giới nhỏ hơn 10m thì cho phép giảm diện tích và kích thước tối thiểu của lô đất sẽ được tính chi tiết như sau:

  quy trình thiết kế nhà ở đà lạt 02

  Hình ảnh 2 : Quy định về lô đất xây dựng nhà ở có lộ giới nhỏ hơn 10m tại Đà Lạt

  QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ  KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG NHÀ Ở CÔNG TRÌNH ĐÀ LẠT:

  1_Về mật độ xây dựng thiết kế kiến trúc nhà đà lạt của từng thể loại  công trình sẽ được xác định  cụ thể như sau :

   Quy định về mật độ xây dựng nhà ở đà lạt

  Hình ảnh 3 : Bảng quy đinh về mật độ thiêt kế xây dựng tối đa cho công trình nhà ở đà lạt

  2_Quy định về dạng kiến trúc, khoảng lùi và tầng cao trong thiết kế kiến trúc nhà ở Đà Lạt :

   ♦ Đối với nhà biệt thự, biệt thự tiêu chuẩn ( nhà biệt lập) xây dựng mới, nâng cấp trên lô đất quy định tại Hình ảnh 1 đảm bảo diện tích, kích thước chiều ngang lô đất, thì khoảng cách từ mép công trình đến ranh đất bên hông và phía sau tối thiếu phải là 2m.

  ♦ Đối với nhà biệt thự, biệt thự tiêu chuẩn ( nhà biệt lập) cải tạo, sửa chữa trên lô đất được quy định tại Hình ảnh 1, xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trên lô đất được quy định tại Hình ảnh 2 đảm bảo diện tích, kích thước, chiều ngang lô đất thì khoảng cách từ mép công trình đến ranh đất bên hông và phía sau tối thiểu là 1m.

  ♦ Đối với nhà liền kế có sân vườn tại các quy hoạch mới thì khoảng cách từ mép công trình đến ranh đất phia sau tối thiểu 2m, đối với các khu ở hiện trạng khuyến khích có khoảng cách phía sau.

  ♦ Đối với nhà xây dựng trong các đường hẻm, đường chưa có tên ( quy định về lộ giới, dạng kiến trúc, khoảng lùi, tầng cao theo tên đường) thì khoảng lùi và tầng cao được thực hiện như sau :

    Quy định thiết kế nhà ở đà lạt về kiến trúc xây dựng

  Hình ảnh 4 : Quy định về dạng thiết kế kiến trúc, khoảng lùi và số tầng tối đa cho phép của nhà ở Đà Lạt

  3_Quy định về chiều cao trong việc thiết ké xây dựng nhà ở đà lạt

  Chiều cao của từng tầng sẽ được tính từ mặt sàn tầng dưới đến mặt sàn tầng trên và sẽ được quy định cụ thế như sau:

  Quy định thiết kế nhà ở đà lạt về kiến trúc xây dựng p1

  Hình ảnh 5 : Quy định về chiều cao từng tầng trong thiết kế, xây dựng nhà ở Đà Lạt

  4_Quy định cao trình nền tầng trệt, tầng hầm và tầng bán hầm trong thiết kế kiến trúc xây dựng nhà ở Đà Lạt

  4.1_ Trường hợp vị trí thiết kế nhà ở xây dựng trên lô đất bằng phẳng và có cao trình nền chênh lệch với cao trình đường, đường hẻm không quá 1m thì quy định cao trình nền tầng trệt và số tầng hầm như sau:

  • Đối với khu vực quy định nhà biệt thự, biệt thự tiêu chuẩn ( nhà biệt lập): cao trình nền tầng trệt không quá 1m so với cao trình đường, đường hẻm ( xem hình ảnh minh họa)

  Quy định thiết kế nhà ở đà lạt về kiến trúc xây dựng các tầng

  Hình ảnh 6: Quy định thiết kế nhà ở biệt thự, biệt thự tiêu chuẩn đà lạt

  • Đối với khu vực quy định nhà liền kế có sân vườn, nhà phố : Cao trình nền tầng trệt bình quân cao +0.3m so với cao trình vỉa hè đường, đường hẻm và lối đi chung và được phép xây dựng tầng hầm. Trường hợp có đường dẫn xuống hầm thì cao trình nền tầng trệt cao tối đa +1m so với vỉa hè đường, đường hẻm và đường dãn không được vi phạm chỉ giới đường đó.

  4.2_Trường hợp vị trí xây dựng nằm phía ta luy dương thì quy định cao trình tầng trệt như sau :

  - Đối với khu vực quy định nhà biệt thự, biệt thự tiêu chuẩn ( nhà biệt lập):

  • Khi nhà xây dựng trên lô đất diện tích lớn đủ điều kiện làm đường dẫn từ đường, đường hẻm vào nhà thì cao trình nền tầng trệt tính từ cao trình đường dẫn:

  Quy định thiết kế nhà ở biệt thự tại đà lạt về kiến trúc xây dựng

  Hình ảnh 7: Cao trình nền tầng trệt được tính từ cao trình đường dẫn khi thiết kế nhà ở biệt thự đà lạt

  • Khi nhà xây dựng nằm trên lô đất diện tích nhỏ không thể làm đường dẫn từ đường, đường hẻm vào nhà thì cao trình nền tầng trệt phải tôn trọng địa hình đất tự nhiên , chỉ san gạt cục bộ. Trường hợp mà chênh lệch địa hình giữa cao trình nền tầng trệt với đường, đường hẻm thì cho phép xây dựng 01 tầng hầm để tiếp cận đường , đường hẻm và làm chỗ đậu xe với quy mô như sau : diện tích tầng hầm không vượt quá phạm vi công trình và bề rộng cửa hầm phía giáp đường, đường hẻm không quá 4m.

  quy định thiết kế nhà ở đà lạt

  Hình ảnh 8:  Quy định về thiết kế chiều cao nhà ở, tầng hầm, bán hầm tại đà lạt

  - Đôí với khu vực quy định nhà liền kề có sân vườn, nhà phố thì cho phép san gạt để cao trình nền tầng trệt cao trung bình +0.3m so với cao trình vỉa hè đường, đường hẻm và lối đi chung.

  4.3_Trường hợp vị trí nhà xây dựng nằm phía ta luy âm thì quy đinh cao trình nền tầng trệt và số tầng bán hầm như sau :

  - Đối với khu vực quy định nhà biệt thự, biệt thự tiêu chuẩn (nhà biệt lập) : Khi xây dựng nằm trên lô đất lớn đủ điều kiện làm đường dẫn từ đường, đường hẻm vào nhà thì cao trình nền tầng trệt tính từ cao trình nền đường dẫn và được phép xây dựng 01 tầng bán hầm.

  Quy định thiết kế nhà ở đà lạt về kiến trúc xây dựng 03

  Hình ảnh 9: Quy định về thiết kế nhà ở biệt thự được phép xây dựng 01 tầng bán hầm 

  - Đôí với khu vực quy định nhà biệt thự, biệt lập : khi xây nhà nằm trên lô đất nhỏ không thể làm đường dẫn vào nhà thì số tầng bán hầm và cao trình nền tầng trệt quy định như sau :

  + Khi độ dốc từ đầu đến cuối lô đất từ 15% đến dưới 30% hoặc lô đất thấp hơn đường, đường hẻm từ 1m đến dưới 3m thì cao trình nền tầng trệt không quá +1m  so với cao trình đường, đường hẻm và được phép xây dựng 01 tầng bán hầm.

  Quy định thiết kế nhà ở đà lạt về kiến trúc xây dựng về tầng bán hầm

  Hình ảnh 10: Quy định về thiết kế tầng hầm bán hầm khi độ dốc từ 15% đến 30% nhà ở đà lạt

  + Khi độ dốc từ đầu đến cuối lô đất từ 30% trở lên hoặc lô đất thấp hơn đường, đường hẻm trên 3m thì phương án thiết kế ( xác định cao trình nền tầng trệt, số tầng bán hầm), giải pháp kỹ thuật ( san gạt, xử lý kè chắn đất) phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xem xét, chấp thuận theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng, phá vỡ cảnh quan kiến trúc của khu vực và giải quyết cấp phép xây dựng theo quy định.

  - Đối với khu vực quy định nhà liền kế có sân vườn, nhà phố có cao trình nền tầng trệt bình quân +0.3m so với cao trình vỉa hè đường, đường hẻm. Trường hợp có đường dẫn xuống hầm thì cao trình nền tầng trệt cao tối đa +1m so với vỉa hè đường, đường hẻm và đường dẫn không được vi phạm chỉ giới đường đó.

  Quy định thiết kế nhà ở đà lạt về kiến trúc xây dựng tầng bàn hầm

  HÌnh ảnh 11 : Quy đinh về thiết kế nhà ở có cao trình nền bình quân +0,3m so với cao trình vỉa hè đường

  4.4_Nhà biệt thự, biệt thự tiêu chuẩn ( nhà biệt lập) có xây dựng tầng bán hầm hồ sơ xin phép xây dựng phải xử lý mái nhà để mặt đứng sau nhà chỉ có tối đa 3 tầng. Tổng số tầng nhà không quá 4 tầng kể cả tầng bán hầm, tầng áp mái.

  4.5_Nhà liền kế có sân vườn, nhà phố có xây dựng bán hầm thì có giải pháp xử lý mái nhà để mặt đứng sau nhà giảm đi 1 tầng.

  4.6_Nhà biệt thự tiêu chuẩn ( nhà biệt lập), song lập xây dựng trên địa hình dốc, nằm tại vị trí ta luy âm hoặc dương, phải bạt mái ta luy và làm kè chắn đất, chiều cao mỗi bậc kè không quá 4m, từ tường ngoài nhà đến kè chắn và giữa các bậc kè phải có khoảng trống để trồng hoa, cây xanh. Nhà liền kế có sân vườn, nhà phố có thể kết hợp kết cấu kẹ và kết cấu của ngôi nhà.

  QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THIẾT KẾ MÁI KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở ĐÀ LẠT

  1. Tất cả các loại nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Đà Lạt khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa,mở rộng phải làm mái dốc và sử dụng vật liệu lợp mái phù hợp.

  2. Mái dốc phải đảm bảo tiêu chí kỹ thuật thoát nước đối với vật liệu lợp mái.

  Còn rất nhiều tiêu chí,quy định và quy chuẩn khi thiết kế và xây dựng các công trình nhà ở đà lạt nữa, nếu quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cũng như giải đáp cho bạn về thiết kế nhà ở đà lạt.

  Xem thêm các bài viết khác tại đây :

   - mẫu thiết kế, trang trí nội thất spa đẹp

  - thiết kế nội thất chung cư đẹp hcm

  - tấm nhựa giả đá và những ứng dụng trong trang trí nội thất

  - các mẫu thiết kế nội thất nhà ở đẹp đà lạt

  - thiết kế khách sạn đà lạt và những tiêu chuẩn cần biết

  Mọi chi tiết quý khách xin vui lòng liên hệ :

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ MỸ THUẬT KHÔNG GIAN MỚI

   

  Trụ sở chính :

   

   

  - 113/49/31 - Lâm Thị Hố - Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Tp.HCM

   

   

  - Hotline : 090.2357.896

   

  - Email :mythuatkhonggianmoi@gmail.com

   

  - Website: 

  http://noithatkhonggianmoi.com

   

  Văn phòng đại điện :

   

   - Tại Hà Nội : Số 83 - Nguyễn Xiển - Quận Thanh Xuân - Tp. Hà Nội.

   

   - Tại Đà lạt : Số 30 - Hùng Vương - Phường 9- Tp. Đà Lạt

   

   - Tại Nha Trang : 3706 - Chung cư Viễn Triều - Hòn Chồng - Vĩnh Phước - Tp. Nha Trang